Monika Perkowska - psycholog dziecięcy

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dyplom nr 1009596). Jako specjalista zostałam wpisana do jedenastego wydania leksykonu biograficznego Who is who w Polsce. Doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej zdobyłam pracując w placówkach oświatowych: stołecznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gdzie na co dzień pomagam uczniom i ich rodzicom. Jestem praktykiem, który pomaga rodzicom i dzieciom w każdym wieku, już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Każda profesjonalna pomoc objęta jest tajemnicą zawodową. Pracuję pod stałą superwizją w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Zobacz opinie o mojej pracy.
Sprawdź specjalizacje psychologa rozwojowego:

DIAGNOZA i BADANIA PSYCHOLOGICZNE

 • badania inteligencji IQ,diagnoza uzdolnień i zainteresowań dziecka,
 • diagnoza rozwoju psychicznego dziecka,
 • diagnostyka w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • diagnostyka autyzmu, zespołu Aspergera,
 • diagnoza w kierunku ADHD, zaburzeń koncentracji uwagi,
 • sprawdzenie gotowości, dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza zaburzeń lękowych,
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży,
 • badania temperamentu i osobowości,
 • badania postaw rodzicielskich.
Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • terapia zaburzeń lękowych,
 • terapia zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym,
 • terapia zaburzeń koncentracji uwagi,
 • terapia rodzinna,
 • pomoc w przeżywaniu traum i trudnych zdarzeń życiowych,
 • terapia nieśmiałości,
 • terapia depresji u dzieci i młodzieży,
 • terapia skoncentrowana na podniesieniu samooceny dziecka,
 • terapia zaburzeń w funkcjonowaniu w szkole i przedszkolu,
 • i inne.
Wszystkie formy terapii poprawiają funkcjonowanie dziecka i całej rodziny.

PROBLEMY WYCHOWAWCZE

Pomoc w zrozumieniu problemów dziecka, konsultacje psychologiczne, dzięki którym wypracowane zostaną efektywne metody wychowawcze, pomoc w takich zagadnieniach jak:
 • utrzymanie dyscypliny w domu,
 • podniesienie motywacji dziecka do nauki,
 • prawidłowe wsparcie dziecka w ważnych dla niego momentach życiowych,
 • nauka efektywnej komunikacji z własnym dzieckiem,
 • diagnoza problemów rodzinnych i ich przyczyn,
 • terapia rodzinna,
 • adopcja, nagła zmiana sytuacji rodzinnej, żałoba.

KŁOPOTY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 • pełna diagnoza przyczyn problemów w przedszkolu i szkole,
 • wsparcie rodziców w rozmowach z kadrą pedagogiczną,
 • terapia zaburzeń funkcjonowania w życiu szkolnym i przedszkolnym,
 • diagnoza inteligencji, zdolności, zainteresowań, rozwoju dziecka,
 • sprawdzenie, czy dziecko jest w grupie ryzyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, dyspraksji, autyzmu, adhd, zespołu Aspergera,
 • podniesienie motywacji do nauki, prowadzenie zajęć rozwijających mocne strony dziecka,
 • warsztaty dla uczniów szkół i przedszkoli.

PRZYGOTOWANIE DO PORODU

 • poradnictwo dla rodziców dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego (ciąża zagrożona, zaburzenia napięcia mięśniowego, problemy z utrzymaniem ciąży),
 • pomoc w przygotowaniu się do porodu,
 • pomoc w przygotowaniu dziecka do pojawienia się rodzeństwa

ROZWÓD

 • pomoc w przygotowaniu dziecka do nowej, trudnej sytuacji,
 • udzielaniu wsparcia rodzicom i dziecku,
 • pomoc w ustaleniu optymalnej opieki nad dzieckiem po rozwodzie,
 • badanie postaw i kompetencji rodzicielskich,
 • interwencja kryzysowa w nagłych, niespodziewanych dla dziecka sytuacjach,
 • terapia relacji dziecko-rodzic,

INTERWENCJE KRYZYSOWE

 • pomoc w sytuacjach traumatycznych, nagłych,
 • terapia stresu pourazowego,
 • szybka pomoc dziecku i jego rodzinie,
 • warsztaty dla uczniów szkół i przedszkoli.
 baner-duzy-bz
 
Monika Perkowska foto1
Realizacja ernet agencja
 
strzalka